Mitoitus

IN-DRÄN-moduulien määrä ja suodatinkentän koko määräytyvät sekä järjestelmään tulevan vesimäärän että jäteveden orgaanisen kuormituksen mukaan. Mikäli jäteveden koostumusta ei ole analysoitu ja sen orgaanista kuormitusta ei tunneta, voidaan ohjeellisina vähimmäisarvoina käyttää seuraavia mitoitusarvoja:

 

Asumajätevedelle voidaan mitoitusarvona käyttää vedenkulutuksena 200 l/hlö/vrk ja orgaanisena kuormituksena 50 g/hlö/vrk, eli 5 hengen talouden kuluttama vesimäärä on 1000 l/vrk ja BOD7-arvo näin ollen 250 mg/l.  On huomioitava, että vaikka vedenkulutus vähenee edellä mainitusta, orgaaninen kuormitus pysyy kuitenkin samana ja seoksesta tulee väkevämpää, eli BOD7-arvo kasvaa.

Mikäli käsittelyjärjestelmään tulee muita vesiä, kuten esim. maitopesuvesiä tai suurkeittiön pesuvesiä, on mitoitusta varten selvitettävä jätevesien orgaaninen kuormitus.

 

Maasuodatus- tai imeytyskentän mitoituksen lähtökohtana on yleensä viisihenkinen talous, jolloin taloudessa muodostuvan kylpy-, tiski- ja pesuveden eli ns. harmaan veden määräksi arvioidaan 750 litraa vuorokaudessa. Tässä yhteydessä kaikkia edellä mainittuja kutsutaan pesuvesiksi. Mikäli myös talossa olevan WC:n vedet johdetaan saostuskaivoon, käytetään mitoitusperusteena pesuveden ja WC-veden, eli ns. seka-jäteveden yhteismääränä 1000 litraa vuorokaudessa.

 

Yksi IN-DRÄN-moduuli soveltuu käsittelemään125 litraa asumajätevettä vuorokaudessa. Yhden talouden pesuvesien käsittelemisen tarvitaan siten 6 moduulia. Sekajätevesien käsittelyyn tarvitaan vastaavasti 8 moduulia.

 

Suurempia kohteita suunniteltaessa kannattaa pyytää apua mitoitukseen FANNilta. Siihen on olemassa lomake, jonka voit täyttää ja lähettää meille osoitteeseen myynti@fann.se . Avaa tästä lomake pdf muodossa Suuremmat kohteet