• Sök RSK-nummer:


Tilläggspaket Markbädd

RSK 561 81 79

Komplement till IN-DRÄN paket. Ingår i våra IN-DRÄN Markbädd 5 -paket.

 

Innehåll: 2 st dräneringsrör á 4 m, 1 st dräneringsrör á 2 m, 1 st avluftningsrör á 2 m med språng 90 grader, 1 st ventilationshuv.


 http://pro.fann.se/product/102/sv/5618179+tillaggspaket-markbadd