• Sök RSK-nummer:


Paket SA 3012ce HDSlamavskiljare för djupare förläggning (ned till 1,5 m under markyta).

  

Låg CE-märkt slamavskiljare (WC+BDT)  för upp till 10 personer (2 hushåll) med slamtömning varje år respektive för upp till 5 personer (1 hushåll) med slamtömning vart 3 - 4 år. Slamavskiljaren har mycket bra avskiljningsförmåga. HD står för Heavy Duty. HD-tanken  tanken kan förläggas 1,5 m under markyta istället för normala 1 m. Grundvatten får dock inte överstiga underkant utloppsrör.

 

Paket SA 3012ce HD

För WC+BDT.

Innehåll: Slamavskiljare SA 3000ce HD, förhöjningsstos (FS 12), Bygelsats, plastlock PE700

RSK 561 96 14

 

SA 3000ce HD (bara tanken)

Mått: Höjd ca 1,08 m, längd ca 3,6 m, bredd ca 1,2 m, våtvolym > 3 m³, vikt ca 190 kg, manhål 1 st ø ca 600 mm, anslutning ø 110 mm, vattendjup ca 0,82 m, vattengång in ca 0,92 m

RSK 561 96 13http://pro.fann.se/product/109/sv/5619614