• Sök RSK-nummer:


Paket SA 6012ce

Låg CE-märkt slamavskiljare (WC + BDT) för upp till 15 personer (3 hushåll) med slamtömning varje år, för upp till 8 personer med slamtömning vartannat år respektive för upp till 8 personer med slamtömning vart 5:e år.  Används slamavskiljaren tillsammans med EkoTreat fosforfällningsenhet, är den avsedd för upp till 10 personer (2 hushåll) med slamtömning en gång per år (se paket ESA 6). Slamavskiljaren har mycket bra avskiljningsförmåga.

 

Paket SA 6012ce

För WC+BDT.

Innehåll: Slamavskiljare SA 3000ce 2 st, förhöjningsstosar (FS 6 2 st),  Bygelsats 2 st,  plastlock PE 700 2 st, K-sats SA 4,5,6 ce

 

RSK  561 96 27 (ersätter RSK 561 83 54)

 

 

SA 6000ce (bara tanken)

Mått tank 1 och 2: Höjd ca 1,08 m, längd ca 3,6 m, bredd ca 1,2 m, våtvolym > 3 m³, vikt ca 160 kg, manhål 1 st ø ca 600 mm, anslutning ø 110 mm, vattendjup ca 0,82 m, vattengång in ca 0,92 m

 

RSK 561 96 26 (ersätter RSK 561 83 53)http://pro.fann.se/product/112/sv/561 96 27