• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN Plus Infiltration 10, BDT

NYTT PAKET!

Komplett infiltration för BDT-vatten för 2 hushåll (10 personer). Kan användas när LTAR är minst 15. 10-års funktionsgaranti på komplett anläggning!


RSK: 561 98 12


Innehåll: slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats (RSK 561 82 50), 6-ringars förhöjningsstos (RSK 561 84 04), lock PE 700 (RSK 561 82 94) samt två paket IN-DRÄN Plus (RSK 561 81 71).
http://pro.fann.se/product/114/sv/5619812