• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN infiltration 15, WC+BDT, normal skyddsnivå 2G

Komplett anläggning för infiltration av WC + BDT-vatten, 3 hushåll (15 personer) normal skyddsnivå. Kan användas där LTAR är minst 10. 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK-nr: 561 98 10

 

Innehåll: slamavskiljare SA 6000ce inkl Bygelsats (RSK 561 96 26), 2 st förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04), 3 st lock PE 700 (RSK 561 82 84), 24 st IN-DRÄN moduler (RSK 561 81 67), 12 st spridarrör (RSK 241 64 11), 3 st fiberduk (RSK 241 77 26), 2 st avluftningspaket - paket AV (561 81 81) samt en kombibrunn (RSK 561 94 70).

  

Komplett paket för 15 personer (3 hushåll) med klosett-, bad-, disk- och tvättvatten (WC+BDT-vatten). Slamavskiljaren är CE-märkt och har mycket bra avskiljningsförmåga, bra åtkomlighet och är enkel att slamtömma. http://pro.fann.se/product/123/sv/5619810