• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN markbädd 10, BDT

Komplett anläggning för BDT-vatten, 2 hushåll (10 personer). 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen.

 

RSK: 561 97 90

 

Innehåll: slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats (RSK 561 82 50), förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04),  2 st lock PE 700 (RSK 561 82 84), 12 st IN-DRÄN moduler (RSK 561 81 67), 3 st spridarrör (RSK 241 64 11), 1 st fiberduk,  tilläggspaket Markbädd (RSK 561 81 79), avluftningspaket paket AV (RSK 561 81 81) samt kombibrunn (RSK 561 94 70). I vissa fall levereras detta markbäddspaket med Altechs utloppsbrunn istället för

FANNs kombibrunn. FANNs 10-åriga funktionsgaranti gäller som vanligt, säkerställ

att du har möjlighet att ta vattenprov på utgående vatten. http://pro.fann.se/product/128/sv/5619790