• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN markbädd 10, WC+BDT, hög skyddsnivå

NYTT PAKET!

Komplett anläggning för WC + BDT-vatten, 2 hushåll (10 personer), hög skyddsnivå. 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK-nr: 561 97 94

 

Innehåll: 2 st EkoTreat fosforfällningsenheter (del i paket ESA 6, RSK 561 96 10), slamavskiljare SA 6000ce inkl Bygelsats (del i paket ESA 6, RSK 561 96 10), 2 st  förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04),3 st lock PE 700 (RSK 561 82 84), 16 st IN-DRÄN moduler (RSK 561 81 67),4 st spridarrör (RSK 241 64 11), 1 st fiberduk (RSK 241 77 26), 1 st avluftningspaket - paket AV (561 81 81) samt en kombibrunn (RSK 561 94 70). I vissa fall levereras detta markbäddspaket med Altechs utloppsbrunn istället för FANNs kombibrunn. FANNs 10-åriga funktionsgaranti gäller som vanligt, säkerställ att du har möjlighet att ta vattenprov på utgående vatten. 

  

Komplett paket för 10 personer (2 hushåll) med klosett-, bad-, disk- och tvättvatten (WC+BDT-vatten). Klarar hög skyddsnivå avseende fosfor. Slamavskiljaren är CE-märkt och har mycket bra avskiljningsförmåga, bra åtkomlighet och är enkel att slamtömma. http://pro.fann.se/product/132/sv/5619794