• Sök RSK-nummer:


Rörpaket FANN infiltration WC+BDT 1G

Komplett rörsats för 1G infiltration exklusive tank och fördelningsbrunn.


RSK: 561 98 26


Innehåll: 12 spridarrör á 2,5 m (RSK 241 64 11), 2 st fördelningsrör (RSK 561 84 45), 2 st paket AV (RSK 561 81 81), 3 st fiberduk á 10 m (RSK 241 77 26), 2 st 45 graders böj (RSK 235 39 17) samt 2 st flexböj (RSK 241 45 88).http://pro.fann.se/product/150/sv/5619826