• Sök RSK-nummer:


Rörpaket FANN infiltration BDT 1G

Komplett rörsats för 1G infiltration exklusive tank och fördelningsbrunn.


RSK: 561 98 27


Innehåll: 10 spridarrör á 2,5 m (RSK 241 64 11), 2 st fördelningsrör á 2,4 m (RSK 561 84 45),  2 st paket AV (RSK 561 81 81), 3 st fiberduk á 10 m (RSK 241 77 26), 2 st 45 graders böj (RSK 235 39 17) och flexböj (RSK 241 45 88).http://pro.fann.se/product/152/sv/5619827