• Sök RSK-nummer:


Rörpaket FANN markbädd BDT 1G

Komplett rörsats för 1G markbädd exklusive tank och fördelningsbrunn.


RSK: 561 98 29


Innehåll: 6 spridarrör á 2,5 m (RSK 241 64 11), 3 st fördelningsrör (RSK 561 84 45),  2 st dräneringsrör á 4 m, 3 st paket AV (RSK 561 81 81), 2 st fiberduk á 10 m (RSK 241 77 26), 2 st 45 graders böj (RSK 235 39 17), 2 st skarvmuff, 1 st vattenlås (RSK 561 96 29) samt 2 st flexböj (RSK 241 45 88) och 1 st täcklock.http://pro.fann.se/product/153/sv/5619829