• Sök RSK-nummer:


FANN förankringspaket

För snabb och säker förankring av FANNs tankar för WC-vatten*


Förankringen sker med hjälp av en kraftig fiberduk med förstansade hål för förhöjningsstos och inspektionsrör. Tack vare de förstansade urtagen elimineras risken att fiberduken rivs upp och tappar den förankrande förmågan.


Mått (förankringsduken): 10 x 5 mRSK: 561 97 72
* gäller ej tankarna i IN-DRÄN Max-serien, stora system.
http://pro.fann.se/product/154/sv/5619772