• Sök RSK-nummer:


Provtagningspaket Infiltration

För provtagning av infiltrationsanläggningar.


En infiltrationsanläggning provtas genom att jämföra halten föroreningar i grundvattnet ovanför och nedanför infiltrationen.

Vårt provtagningspaket består av två provtagningsanordningar.RSK: 561 00 01 http://pro.fann.se/product/158/sv/5610001