• Sök RSK-nummer:


Paket IN-DRÄN Plus Infiltration 5, WC + BDT, normal skyddsnivå 3G

(tidigare RSK 561 81 54) 

 

Komplett anläggning för infiltration av WC + BDT-vatten, normal skyddsnivå. Kan användas där LTAR är minst 15.  10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK 561 95 73

 

Innehåll: slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats (RSK 561 82 50), förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04), lock PE 700 (RSK 561 82 84) samt ett paket IN-DRÄN Plus (RSK 561 81 71).

 

 Effektivare infiltration med biofiltret som även ersätter grus- och stenlagret

  • Enklare installation - du slipper spridarlagret av grus
  • Kompakt anläggning - en fjärdedel av storleken för en konventionell anläggning
  • Säkrare funktion - fler egenskaper säkerställda direkt från fabrik

 

Ladda ner läggningsanvisning för IN-DRÄN Plus (pdf). 

 

IN-DRÄN Plus arbetar, precis som vanliga IN-DRÄN, efter naturens principer. Riklig syretillgång i kombination med rejält tilltagen biohud säkerställer funktionen och gör reningsprocessen mer effektiv.
IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration. Under IN-DRÄN Plus placeras in IN-DRÄN matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken. Kombinationen av IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan gör att du slipper frakta hem flera kubikmeter grus vilket gör arbetet lättare och kostnaden mindre. IN-DRÄN Plus kräver betydligt mindre utrymme och kan anläggas där LTAR är över 15 och infiltration är möjlig.


 

 


 http://pro.fann.se/product/16/sv/5619573+in-dran-plus-infiltration-5,-wc-+-bdt