• Sök RSK-nummer:


Paket Kanalfläkt

Denna fläkt är anpassad för att montera på tak eller på avloppsstam för att ventilera ut avloppslukt från avloppsstam och slamavskiljare under dygnet. Ventilationen i en anläggning är mycket viktig för att uppnå fullgod rening.

Som standard används fläkten 12 timmar per dygn, 1 timme åt gången med 1 timmes vila.Timer bifogas.

Kanalfläkten är enkel att installera, med flera möjliga anslutningspunkter. Den går att vända åt två håll för att skifta mellan att luftflödet blåser in genom anläggningen, eller drar ut genom fläkten.  På så sätt kan man likväl som att installera den i slutet av anläggningen, även installera den via ett grenrör innan slamavskiljaren. Du väljer vilket alternativ som passar din installation bäst.

RSK: 561 99 70


http://pro.fann.se/product/170/sv/5619970