• Sök RSK-nummer:


Funktion slamavskiljare

När FANN gjorde sin första slamavskiljare saknade den väggar. Gemene man talar fortfarande ofta om trekammarbrunnar trots att det är över 30 år sedan man gick över till begreppet slamavskiljare.
 
Inspirerad av de kommunala anläggningarna gjorde FANN en jämnbred och lång slamavskiljare utan barriärer för vattnet. Vattnet leds in och styrs via en dämpare till ena änden. Sedan flödar vattnet med låg och jämn hastighet hela tankens längd till bortre änden där T-röret sitter. Den låga hastigheten och det jämna flödet gör att avskiljningen blir effektiv, partiklar hinner flyta eller sjunka. 

Sätter man in en barriär med ett T-stycke mitt i flödet, accelererar vattnet då det skall pressas in i ett litet hål. Det ger upphov till en virvel som försämrar avskiljningen. Den nya slamavskiljaren klarade funktionskraven med flera gångers marginal.

[]http://pro.fann.se/product/172/sv/0000+funktion-slamavskiljare