• Sök RSK-nummer:


Paket Tätskikt, 1 hushåll

(ersätter RSK 5619770)

Måttanpassad EPDM-gummiduk för enkel och säker anläggning av tät markbädd med IN-DRÄN.


I paketet ingår även rör för extra avluftning under modulerna. Duken är anpassad för ett hushåll (5 pe) och måtten är tilltagna så att tätskiktet går ända upp till marknivå. Genomföringarna görs täta både vid in- och utlopp med hjälp av syrafasta klämmor och vulkaniserad tejp. 

Vid två hushåll (10 pe) kan Paket Tätskikt, 2 hushåll, RSK 552 53 05, användas.

När man använder tätskikt i en horisontell markbädd förhindras infiltrationen ner i underliggande jordlager, varför mängden grus som kan binda fosfor är begränsad. Vi rekommenderar att avtätade markbäddar för WC+BDT alltid kompletteras med extra fosforrening i form av fällning (EkoTreat) eller fosforfälla efter bädd (FT 503).

Mått gummiduk: 7,6 x 7,6 m

RSK: 552 53 04http://pro.fann.se/product/174/sv/5525304+paket-tatskikt-1-hushall