• Sök RSK-nummer:


Paket SA 906

Låg typgodkänd slamavskiljare för ett hushåll med bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) med mycket bra avskiljningsförmåga, bra åtkomlighet och enkel att slamtömma.

 

Typgodkännandebevis nr 0157 SWEDCERT 1355

 

Paket SA 906

För BDT.

Slamavskiljare SA 900 inklusive bygelsats, förhöjningsstos (FS 6), plastlock PE 700

 

RSK 561 82 47

 

 

SA 900 (bara tanken)

 

Mått: Höjd ca 0,91m, längd ca 1,6 m, bredd ca 1,2 m, våtvolym ca 0,9 m³, vikt ca 60 kg, manhål 1 st ø ca 600 mm, anslutning ø 110 mm, vattendjup ca 0,6 m

 

RSK 561 82 53http://pro.fann.se/product/40/sv/5618247+paket-sa-906