• Sök RSK-nummer:


Paket SAV1

Slamavvattnare för slamtömning i egen regi.

 

Slamavvattnaren tar hand om slammet på ett kretsloppsanpassat, enkelt och hygieniskt sätt.

 

 • återför näringsämnen
 • tar bort slamtömningsavgifter
 • minskar tunga transporter
 • minskar belastningen på avloppsreningsverk

 

Funktion: En pump pumpar slammet från slamavskiljaren upp till slamavvattnaren SAV 1. Slammet avskiljs i en filterpåse, medan vattnet återförs till slam-avskiljaren. Pumpen stoppas när allt slam pumpats till filterpåsen. Resterande vatten i filterpåsen får dränera av. SAV 1 flyttas till en plats där det avskiljda slammet får kompostera i 3-6 månader. Det hygieniserade slammet kan sedan användas som jordförbättringsmedel.

 

Pump: För kl+BDT-vatten är en skärande pump lämpligast, men försök visar att en vanlig länspump med 10 mm fri öppning också fungerar, om inte segt papper, tops, m m, finns i slammet.

 

RSK-nr: 561 82 70


Innehåll:

 • Låda med lock 800 x 1200 mm
 • 2 st filterpåsar 850 x 110 mm
 • 3 st brädor, L 630 mm
 • 2 st buntband
 • 2 st plastmattor, plastic core
 • 4 st rör PE 110 mm, 400 mm
 • Rör 110 mm, L 400 mm monterat med 90° språng 110 mm
 • Rak gängad koppling 32 mm
 • PEM 32 mm L 250 mm med utkragning
 • PEM 32 mm L 450 mm
 • PEM 32 mm L 4350 mm
 • PEM 32 mm L 2000 mm
 • 2 st gumminipplar
 • gummihandskar

 http://pro.fann.se/product/48/sv/5618270+sav-1