• Sök RSK-nummer:


Paket SA 3006ce

Låg CE-märkt slamavskiljare (WC+BDT) för upp till 10 personer (2 hushåll) med slamtömning 1 - 2 gånger per år respektive för upp till 5 personer (1 hushåll) med slamtömning vart 3-4 år. Slamavskiljaren har mycket bra avskiljningsförmåga.

 

Paket SA 3006ce

För WC+BDT.

Innehåll: Slamavskiljare SA 3000ce, förhöjningsstos (FS 6),  Bygelsats,  plastlock PE700

 

RSK 561 96 12 (ersätter RSK 561 83 56)

 

SA 3000ce (bara tanken)

Mått: Höjd ca 1,08 m, längd ca 3,6 m, bredd ca 1,2 m, våtvolym > 3 m³, vikt ca 160 kg, manhål 1 st ø ca 600 mm, anslutning ø 110 mm, vattendjup ca 0,82 m, vattengång in ca 0,92 m

 

RSK 561 96 11 (ersätter RSK 561 83 51)http://pro.fann.se/product/57/sv/5619612+paket-sa-3006ce