• Sök RSK-nummer:


Paket IN-DRÄN Biobädd 5

RSK 561 79 24

 

Innehåll: IN-DRÄN Biobädd 5, fläkthus, fläkt för nätanslutning, timer, lock PE 700, avluftningsrör och språng, ventilationshuv samt fläkt och provtagningsrör med vattenlås.

 

IN-DRÄN Biobädd 5 är en del i FANN minireningsverk. Här sker den biologiska reningen och efterpoleringen. Biobädden är både enkel att anlägga och att sköta om.  Tack vare att processen bygger på IN-DRÄN teknologi får fastighetsägaren ett lättskött och så gott som underhållsfritt system!


Hela reningsprocessen är inkapslad så installation och mätning av reningsresultat är så enkelt det kan bli. Biobädd 5 är dimensionerad för biologisk rening av hushållsspillvatten från ett hushåll (5 personer), 900 liter/dygn. Kopplas WC till avloppet skall Biobädd 5 kombineras med EkoTreat fosforfällningsenhet för fällning av fosfor. Fällningsenheten monteras inomhus och säkerställer fosforrening för hög skyddsnivå samt är mycket lättskött.

 

IN-DRÄN Biobädd 5 är låg, vilket gör den lätt att transportera (effektiv lastvolym), schaktningen blir grund och anläggningsytan liten.

 

Mått: höjd 1m, längd ca 2,4 m, bredd ca 1,2 m. Vikt ca 350 kg.


 http://pro.fann.se/product/6/sv/5617924+paket-in-dran-biobadd5