• Sök RSK-nummer:


Snålspolande toalett med toalettsystem Roslagen

En kretsloppsanpassad vakuumtoalett

 

Extremt snålspolande - Genomsnittlig förbrukning på ca 0,5 liter per spolning

Färre slamtömningar - Vattenmätaren visar när det är dags för tömning

Inget vatten/avfall i ledningarna - Avloppsledningen töms helt vid varje spolning


 

Information och läggningsanvisning (pdf)

 

RSK-nr: 561 84 23

RSK-nr: 561 84 24 (utan sluten tank ST 3000R)

RSK-nr: 561 83 96 - ST 3000R, sluten tank för system Roslagen

RSK-nr: 561 84 41 - Toalettsystem Roslagen - två toaletter (komplett paket)

 

Inga ändrade vanor, bara ny teknik

Toalettsystem Roslagen kräver inga förändrade vanor. Det fungerar precis som en vanlig toalett, det är bara tekniken som skiljer sig. Vid varje spolning töms avloppsledningen helt genom att en vakuumpump suger ut klosettvattnet till en sluten tank.Tack vare vakuumtekniken minskar vattenförbrukningen drastiskt. Den genomsnittliga vattenförbrukningen per spolning ligger på ca 0,5 liter, vilket kan jämföras med en vanlig snålspolande toalett som använder 3 – 6 liter per spolning. Slutresultatet blir långt färre slamtömningar vilket är både en kostnads- och miljöbesparing. Konsistensen på innehållet i tanken blir med detta system kretsloppsanpassat för våtkompostering.

 

Komplett system för ett hushåll

Toalettsystem Roslagen går att kombinera med våra andra reningspaket som till exempel paket IN-DRÄN Infiltration 5, BDT, där en slamavskiljare, SA 900, tillsammans med sex stycken IN-DRÄN moduler renar bad-, disk- och tvättvattnet medan toalettsystem Roslagen tar hand om klosettvattnet.

 

Så här fungerar toalettsystemet

Toalettsystemet bygger på vakuum vilket innebär att avfallet från toalettstolen transporteras till en sluten tank genom att luft från toalettrummet sugs ned i den slutna tanken genom toalettstolen och avloppsledningen. Undertrycket (vakuumet) bildas av ett vakuumaggregat som är placerat i en specialanpassad förhöjningsstos på tankens översida.

 

Genom den teknik som utnyttjas i Toalettsystem Roslagen kommer avfallet från toalettstolen aldrig i beröring med några mekaniska komponenter i systemet, vilket minimerar risken för driftstörningar och skador på anläggningen.

 

Spolningsprocessen styrs av en minidator som är programmerad med ett för systemet utprovat och anpassat styrsystem. Användaren trycker en gång för liten spolning och två gånger för stor spolning. Liten spolning är för enbart urin och stor spolning är för urin, fekalier och papper.

 

Vattenspolsystemet består av ett vattenfilter, vattenmätare, magnetventil, munstycken för vattenspridning samt avstängningsventiler. I anslutning till toaletten monteras också en handdusch för rengöring av toaletten vid behov.

 

Vattenfiltret behövs för att undvika att partiklar fastnar i vattenmätare, magnetventil eller munstycken. Vattenmätaren används för att kontrollera förbrukningen av vatten mellan tanktömningarna (ersätter nivåvakt i tanken). Magnetventilen styrs av automatiken och reglerar spolningen.

 

De munstycken som är monterade i toaletten är utprovade i samråd med munstycksleverantörens specialister.

 

Vakuumsystemet är enkelt. En standard våtdammsugare alstrar den volymström och det undertryck som behövs för transport av avfallet. Dammsugaren är ansluten med stickpropp och försedd med start- och stoppknapp på motorhuset. Det behövs inga verktyg för att demontera dammsugaren ur stosen. Vid tömning av tanken drar man ut stickproppen och lyfter ur dammsugaren.

 

Hålet i den skiva som dammsugaren är monterad i är godkänt av Rangsells och har en diameter på 135 mm. Slambilarnas sugslang har en diameter på 75 mm.

 

Toalettsystem Roslagen har en kapacitet på 4 000 till 5 000 spolningar per tanktömning. Vattenförbrukningen är för liten spolning ca 0,4 liter och för den stora spolningen ca 0,6 l. Beräknad förbrukad vattenvolym för 5 000 spolningar är 2 500 l. Elförbrukningen för 5 000 spolningar är ca 50 kWh. 


Hur vet jag när det är dags att tömma tanken?


Toaletten fyller den slutna tanken som behöver tömmas med jämna mellanrum. Du kan följa med hur full tanken är genom att följa den medföljande vattenmätaren. Då 2 500 l runnit genom vattenmätaren är det dags att tömma. Skulle du missa att beställa tömning så kommer sugfunktionen att sluta fungera då tanken är full. Det finns alltså ingen risk att nivån i tanken kan stiga ytterligare och förorsaka skador på vakuumenhet eller omgivning. Efter tanktömning fungerar systemet som vanligt igen. Genom att kontrollera vattenmätaren regelbundet är det enkelt att veta när det är dags att tömma tanken och därmed undvika att hamna i en situation där det inte går att spola. 

Två toaletter - två lösningar

 

Två toaletter till två tankar:

Den bästa lösningen för dig med två toaletter är att ha dubbla system. Två system ger dubbel avfallsvolym (6000 liter) och dessutom två av varandra oberoende system som en extra säkerhet. Toalettsystem Roslagen är konstruerat för att uppnå maximal driftsäkerhet med två rörliga delar - vattenventilen samt vakuumenheten. Ingen av dessa komponenter kommer någonsin i kontakt med toalettavfallet!

 

Två toaletter till en tank:

Från varje toalett leds PEM 50-slangarna till en kopplingsstation. Därifrån går en slang till en gemensam tank. Denna lösning används när det inte finns plats för två tankar. Har du investerat i en lösning med en toalett, är det med denna teknik möjligt att senare komplettera med ytterligare en toalett.


 http://pro.fann.se/product/74/sv/5618423+toalettsystem-roslagen