• Sök RSK-nummer:


Fosforfälla - paket FTK 503ce

RSK 561 84 28, FOSFORFÄLLA INKLUSIVE FILTERKASSETT


  • Garanterat 90% fosforreduktion - fosforfällan bidrar även till hygieniseringen
  • Ett passivt system - ingen har fosforrening som hobby!
  • Återför näringen till naturen på ett smidigt sätt

 

Anvisning för fosforfälla FT 503ce (pdf)

 

Fosforfällan FTK 503ce är en del i ett passivt system.  Det behövs ingen dosering eller någon manuell tillförsel av kemikalier av fastighetsägaren. Reningen är större än kravnivån (som ligger på 90 % för hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7). På köpet blir vattnet hygieniserat tack vare en pH-nivå över 9.


Tanken, som töms genom att ett lyftfordon kommer och byter ut det uttjänta fosforfiltret, förläggs så att lyftfordonet kommer åt. 

Den uttjänta filtermassan i fosforfiltret kan återvinnas på en åker, i kompost eller som anläggningsjord.

 

Fosforfälla FTK 503 kan användas efter en IN-DRÄN markbädd, 1G markbädd eller ett minireningsverk. 

Placering och installation av fosforfällan är nu ännu enklare. Tack vare tre kapsektioner finns det fyra alternativa höjder på fosforfällan.


Paket FTK 503ce (inklusive filterkassett)


Innehåll: Tank, lock och filterkassett

Mått: Höjd ca 2,25 m, längd ca 1,2 m, bredd ca 1,2 m, vikt ca 120 kg, utlopp Ø 110 mm, inlopp Ø 32 mm (alt. 110 mm), manhål 1st Ø ca 1 m

RSK 561 84 28 
http://pro.fann.se/product/77/sv/5618428+fosforfalla-paket-ftk-503