• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN Infiltration 5, BDT 2G

(tidigare RSK 561 81 48)

 

Komplett anläggning för infiltration av BDT-vatten. Kan användas där LTAR är minst 10. 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

 RSK: 561 95 75

 

Innehåll: slamavskiljare SA 900 inkl Bygelsats (RSK 561 82 53), förhöjningsstos 6-ringar (RSK 561 84 04), lock PE 700 (RSK 561 82 84) samt ett paket I6 (RSK 561 81 66).

 

Komplett paket för 5 personer (1 hushåll) med bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten, ej WC-vatten). 
Slamavskiljaren är typgodkänd och har mycket bra avskiljningsförmåga, bra åtkomlighet och är enkel att slamtömma. 
Levereras med 6 st IN-DRÄN moduler vars unika konstruktion gör att infiltrationsytan endast blir ca en tredjedel av storleken på en vanlig infiltration.

 http://pro.fann.se/product/90/sv/5619575+in-dran-infiltration-5-bdt