• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN Infiltration 5, WC + BDT, hög skyddsnivå

Komplett anläggning för infiltration av WC + BDT-vatten, hög skyddsnivå. Kan användas där LTAR är minst 10. 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK 561 95 77

 

Innehåll: fosforfällningsenhet (del i paket ESA4, RSK 561 94 80), slamavskiljare SA 4000ce inkl Bygelsats (del i paket ESA 4, RSK 561 94 80), förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04) lock PE 700 (RSK 561 82 84) samt ett paket I8 (RSK 561 81 65).

 

Komplett paket för 5 personer (1 hushåll) med klosett-, bad-, disk- och tvättvatten (WC+BDT-vatten) med fällning av fosfor med flockningsmedel. Klarar hög skyddsnivå (avseende fosfor). Fosforfällningsenheten är en enkel och robust teknik som kräver ett minimum av skötsel. Tack vare att enheten placeras inomhus i värmen är den skyddad mot smuts, fukt och korrosion. Bytet av flockningsmedel är enkelt och tar endast några minuter. Slamavskiljaren är typgodkänd och har mycket bra avskiljningsförmåga, bra åtkomlighet och är enkel att slamtömma.
Levereras med 8 st IN-DRÄN moduler vars unika konstruktion gör att infiltrationsytan endast blir ca en tredjedel av storleken på en vanlig infiltration.

 

 http://pro.fann.se/product/91/sv/5619577+in-dran-infiltration5-wc+bd-hog-skyddsniva