• Sök RSK-nummer:


FANN minireningsverk WC + BDT, hög skyddsnivå

Minireningsverk för WC + BDT-vatten, hög skyddsnivå. 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK 561 95 83

 

Innehåll: Fosforfällningsenhet (del i paket ESA 4, RSK 561 94 80), slamavskiljare SA 4000ce (del i paket ESA 4, RSK 561 94 80), paket IN-DRÄN Biobädd 5 (RSK 561 79 24).http://pro.fann.se/product/93/sv/5619583+in-dran-biobadd5-wc+bdt-hog-skyddsniva