• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN Markbädd 5, BDT

Komplett anläggning för BDT-vatten. 10 års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK: 561 95 78

 

Innehåll: slamavskiljare SA 900 inkl Bygelsats (RSK 561 82 53), förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04), lock PE 700 (RSK 561 82 84), ett paket I6 (RSK 561 81 66), tilläggspaket Markbädd (RSK 561 81 79) samt kombibrunn (RSK 561 94 70). I vissa fall levereras detta markbäddspaket med Altechs utloppsbrunn istället för

FANNs kombibrunn. FANNs 10-åriga funktionsgaranti gäller som vanligt, säkerställ

att du har möjlighet att ta vattenprov på utgående vatten. 

 http://pro.fann.se/product/94/sv/5619578+in-dran-markbadd-5-bdt