• Sök RSK-nummer:


IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, hög skyddsnivå

Komplett anläggning för WC + BDT-vatten, hög skyddsnivå.

10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

 

RSK: 561 95 81

 

Innehåll: fosforfällningsenhet (del i paket ESA 4, RSK 561 94 80), slamavskiljare SA 4000ce (del i paket ESA 4, RSK 561 94 80), förhöjningsstos 6 ringar (RSK 561 84 04) lock PE 700 (RSK 561 82 84), ett paket I8 (RSK 561 81 65), tilläggspaket Markbädd (RSK 561 81 79) samt kombibrunn (RSK 561 94 70). I vissa fall levereras detta markbäddspaket med Altechs utloppsbrunn istället för FANNs kombibrunn. 

FANNs 10-åriga funktionsgaranti gäller som vanligt, säkerställ att du har möjlighet att ta vattenprov på utgående vatten. 

 

 

 http://pro.fann.se/product/97/sv/5619581+in-dran-markbadd-5-wc+bdt-hog-skyddsniva