Läggningsanvisningar

Anvisningarna följer med respektive produkt. Har du trots det inte fått dem eller behöver nya exemplar så kan du ladda ner dem här.

Försäkra dig om att du alltid använder aktuell läggningsanvisning och korrekt typritning!

 

Biosteg

Anvisning för infiltration & markbäddar med IN-DRÄN (2G) 

Anvisning för infiltration med IN-DRÄN Plus (3G), v 2.4-2017-05-30 

Anvisning för IN-DRÄN Biobädd 5 (3G), v 5.0 

Anvisning för FANN infiltrationer och Markbäddar 1G (1:a generationen), version 1.2-2016-05-24

 

Slamavskiljare 

Anvisning för slamavskiljare SA 900, version 2.6, 2016-05-16

Anvisning för slamavskiljare SA 2000ce, version 1.5-2016-11-10

Anvisning för slamavskiljare SA 3000ce, version 3.2, 2016-11-10 (omfattar även SA 3000ce HD)

 Separat anvisning för slamavskiljare SA 3000ce HD utgår då produkten omfattas av anvisning för SA 3000ce.

Anvisning för slamavskiljare SA 4000ce, version 1.5, 2016-11-10
Anvisning för slamavskiljare SA 6000ce, version 3.2, 2016-11-10

Anvisning för IN- DRÄN Max slamavskiljare 8 - 44 kbmSlutna tankar/urintankar

Anvisning för sluten tank ST 3000L

Anvisning för sluten tank ST 3000Ls (sugrörstömning) 

Anvisning för sluten tank ST 4000L 

Anvisning för sluten tank ST 6000L

Anvisning för IN-DRÄN Max sluten tank 10 - 46 kbmLPS

Anvisning för LPS 2000E

  

Övrigt

Anvisning för Pump-in-Tank - pumpbrunn för montering i slamavskiljare, v 1.3-2016-11-20

Anvisning för brunnar, version 2.2-2016-03-07

Anvisning för EkoTreat WiFi, version 1.0

Anvisning för EkoTreat, verision 3.2 2017-09-05 - med larm

Anvisning för fosforfällningsenhet, version 2, vredet på framsidan

Anvisning för fosforfällningsenhet, version 1, vredet på undersidan

Anvisning för EkoTreat Max 1-60 pe, v.1.2-2017-09-05

Anvisning för fosforfälla FT503ce, v. 4.1, 2017-02-16

Anvisning för förankring av tankar


Anvisning för slamtömning av FANNs tankar, v 1.2 - 2017-09-05

Anvisning för plastlock PE 700 och förhöjningsstos FS

Anvisning för stosförlängning med skarvsats Grip, v 1.0-2016-06-21

Anvisning för utbyte av betonglock till plastlock PE 700

Anvisning för slamavvattnare SAV1

Anvisning för toalettsystem Roslagen

Anvisning för fulltankalarm avloppstankar

Anvisning för larminfästning förhöjningsstos


Anvisning för större pumpstationer