IN-DRÄN Biobädd 5

Drift:

  • Jag har ett stort badkar - kan jag använda en Biobädd då?
  • Kan jag dämpa ljudet från fläkten i fläkthuset?

 

Installation:

  • Kan jag flytta vattenlåset bort från Biobädden?
  • Vid pumpning till Biobädden, hur många liter per pumpning ska jag ha?

 

Felsökning:

  • Min avloppsanläggning luktar - vad är fel?