EkoTreat Fosforfällningsenhet

Driftkostnader och serviceavtal:

  • Hur mycket kostar en dunk flockningsmedel?
  • Hur mycket skötsel kräver anläggningen?
  • Hur stor är driftskostnaden och vad består den av?

 

Ljud:

  • Låter fällningsenheten mycket?

 

Slamavskiljare:

  • Varför behövs större slamavskiljarvolym tillsammans med Ekotreat fosforfällning?

 

Teknik:

  • Vad använder ni för kemikalie?
  • Var kan jag montera fällningsenheten? Måste den sitta på sista utgående rör från huset?
  • Är er enhet flödesstyrd?

 

Vattensäkring:

  • Varför installera en vattensäkring på inkommande vattenledning före fosforfällningsenheten?