Infiltrationer och markbäddar

Avluftning:

 • Jag har inte avluftning ovan taknock. Hur kan jag lösa problemet?

 

Felsökning:

 • Min avloppsanläggning luktar - vad är fel?

 

Grus:

 • Kan jag använda >2-4(5) mm grus (dvs större än 4(5) mm)?


Gummiduk:

 • Vilket material ska jag använda under min markbädd så att den blir tät? Fungerar byggplast?

 

Hushållskemikalier:

 • Kan jag använda hushållssåpa?
 • Kan jag använda Klorin vid städning?

 

Placering:

 • Hur nära min dricksvattentäkt alternativt grannens vattentäkt kan jag placera min anläggning?
 • Utloppsbrunnen som kom med mitt kompletta markbäddspaket är från Altech. Varför det och gäller min 10-åriga funktionsgaranti?

 

Pumpning: 

 • Hur fungerar avluftningen i en pumpbeskickad bädd?

 

Råvatten:

 • Jag bestrålar mitt vatten med uv-strålning för att reducera bakterier, påverkas anläggningen negativt?
 • Jag har saltvatten in som råvatten. Påverkar detta anläggningen?

 

Återfyllnad:

 • Hur mycket återfyllnad får jag ha över bädden?