Slamavskiljare och andra tankar

Dimensioner:

 • Hur högt sitter inloppet på SA 4000ce och ST 4000?
 • Hur högt sitter inloppet på ST 3000L, ST 3000Ls, ST 3000Lsa, SA 3000ce, UT 3000?
 • Hur högt sitter inloppet på SA2000ce, UT2000, etc?
 • Hur högt sitter inloppet på SA900, UT900 etc?
 • Hur stor är skillnaden mellan in- och utlopp på slamavskiljare (SA 900, SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce)?

 

Gemensamt:

 • Hur ofta skall slamavskiljaren tömmas?
 • Jag har en befintlig slamavskiljare som är i OK skick enligt miljöbalken men behöver komplettera med en slamavskiljare från FANN för att uppnå rätt volym, ska jag montera FANNs slamavskiljare före eller efter den befintlig slamavskiljaren?
 • Hur djupt får man lägga en tank?
 • Jag har stort badkar, måste jag dimensionera upp slamavskiljaren?
 • Varför rekommenderar ni att backspolningsvatten från vattenreningsanläggningar leds till separat stenkista och inte till slamavskiljaren?
 • Kan man ställa en tank ovan mark?
 • Kan jag använda havsvatten för återfyllning av min slamavskiljare?
 • Klarar min slutna tank eller slamavskiljare att stå tom?

 

Isolering:

 • Hur isolerar man en tank som står ovan mark?


Ledningsdragning:

 • Hur lång får ledningen mellan hus och slamavskiljare vara och hur stor skall rörens lutning vara? Vad behöver jag tänka på när jag ändrar rörens riktning?

 

Skärande pumpar: 

 • Jag måste använda en pump före slamavskiljaren - och jag har fosforfällning med EkoTreat. Vad gäller då?
 • Jag måste använda en pump före slamavskiljaren - påverkar det slamavskiljaren?