Toalettsystem Roslagen

Drift:

 • Finns någon larmfunktion - hur vet jag att tanken är full?
 • Kan jag använda Toalettsystem Roslagen utan smutsfiltret på inkommande vattenledning?
 • Låter dammsugaren till Toalettsystem Roslagen?
 • Låter det mycket inomhus?
 • Vad är lägsta vattenledningstryck som Toalettsystem Roslagen fungerar vid?

 

Felsökning:

 • Hur vinteranpassar jag mitt system?
 • Jag får ingen påfyllning av vatten i vattenlåset efter spolning.
 • Kan jag använda HT-rör istället för PEM-slang inomhus?

 

Installation:

 • Hur får jag på spiralslangen (den grå slangen)?
 • Jag har beställt ett komplett Roslagen-paket med vattenlåsets utgång på toaletten monterad nedåt. Jag vill beställa en där vattenlåsutgången är monterad mot väggen. På vilken nivå sitter denna utgång mot väggen?
 • Tanken ska ligga nära huset eller verandan - finns det risk för luktproblem?
 • Vilken elkabel används till installationen?
 • Vilken tryckklass ska PEM-slangen ha?

 

Köpesartiklar:

 • Jag behöver byta ut våtdammsugaren - var kan jag köpa en ny?
 • Kan jag köpa en extra spolknapp och montera den separat?
 • Vilket artikelnummer har den våtdammsugare som används som vakuumenhet i Toalettsystem Roslagen?