Avskärande dränering

En avskärande dränering skyddar anläggningen från att tillföras externt vatten från omgivningen, vilket annars kan medföra hydraulisk överbelastning med dämning och stopp som följd. OBS! Dräneringen ska vara djupare förlagd än anläggningens botten.

 


 

 

1.Infiltration/markbädd , 2. Marklutning, 3. Ev. fiberduk, 4. Sten 12-24 mm och 5. Dräneringsrör.