Belastning

Vid dimensionering av en avloppsreningsanläggning för ett hus beräknas alltid belastningen för 5 PE (personekvivalenter) även om hushållet är mindre. Om hushållet däremot är större måste hänsyn tas till det vid dimensioneringen. När vi dimensionerar för 5 PE innebär det 1000 l/d för wc + bad-, disk- och tvättvatten (WC+BDT) och 750 l/d för enbart BDT-vatten. Detta ligger i det övre intervallet vad gäller kraven från myndigheter.

 

En IN-DRÄN modul klarar 125 l/d. Därför används 6 IN-DRÄN för enbart BDT-vatten och 8 IN-DRÄN för WC + BDT-vatten för 1 hushåll (5 PE).