Grus / sand

Vid infiltration och horisontell markbädd bör främst fingrus 2-4 mm användas. Betongsand 0-8 mm med d10 > 0,125 mm kan användas om siktkurvan är brant och LTAR (long term acceptance rate) > 100 l/m2,d. Kontrollera med kramtest eller perkolationstest i rör!

 

Kramtestet innebär att sanden/gruset (lite fuktigt) kramas i handen. Då handen öppnas ska materialet falla ut för att vara OK. Om materialet bildar klumpar är det för tätt. Perkolationsprov i rör kan beställas från FANN VA-teknik AB.


 

Kontroll av sand/grus

 

[]