Installationsfilmer

Filmen visar hur en bra schaktbotten ska grävas för att infiltrationen ska bli så bra som möjligt. 

 

Schaktbotten

[]