Perkolationstest i rör

För att göra perkolationstest i rör så behöver du en perkolationstestsats som går att köpa av oss på FANN. Denna variant används oftast av entreprenörer och kommuner. Fastighetsägare kan hellre använda sig av perkolationstest i hål.

 

[]

 

 

 

Provtagning sker genom att stansa ut ca 5 cm långa jordprover med hjälp av bifogade rör. Prov kan tas horisontellt eller vertikalt. Vrid loss röret från jordprofilen när provet tas, så att jordprovet har kontakt med rörets innervägg utan att glipa. Genom att stryka lite fett, t.ex Atrix, på insidan av röret i den ände där provet tas, ökar säkerheten för att få ett korrekt testresultat.

 

  1. Hållare (H), filter (F) och låda (S)?Sätt röret med jordprovet i hållaren (H) med ett filter (F) i botten. Hållarens förborrade hål placeras nedåt. Placera hållaren med röret i lådan (S).
  2. Mät längden (L) ?Mät jordprovets längd (L) med mätstickan (M). Anteckna längden! Vid kontroll av sand: Packa sanden med mätstickan innan längden mäts.
  3. Nivåsticka (P) ?Sätt nivåstickan (P) på rörets överkant.
  4. Fyll på vatten ?Fyll på vatten i lådan så att det rinner ut genom hålen i väggarna. Vattenmätta jordprovet i röret genom att fylla på vatten ett flertal gånger.
  5. Fyll på vatten så att vattenytan håller sig vid rörets överkant.
  6. Starta tidmätningen när vattenytan är vid rörets överkant och låt vattnet sjunka utan någon mer påfyllning av vatten.
  7. Stoppa tidmätningen när vattenytan har sjunkit till nivåstickans spets (dH=25 mm). Anteckna tiden! Upprepa punkt 5-7 minst 3-5 gånger om T < 1 minut och minst 2 gånger om T < 5 minuter. Är sjunkningen < 25 mm vid T = 2 timmar, läs av sjunkningen (dH).