Pumpbeskickning

Då avloppsvattnet måste lyftas från slamavskiljaren till infiltrationen/markbädden måste en pump installeras. Pumpen ska vara utan backventil så att ledningen dräneras efter varje beskickning. Detta tar bort frysrisken samt att anläggningen ventileras då vattnet i pumpledningen rinner tillbaka till pumpbrunnen mellan pumpningarna. En lagom pumpdos är ca 8-10 liter per IN-DRÄN modul och pumpning. Oftast kan pumpdosen justeras med en vipparm.

 

Kom ihåg, att förutom höjdskillnaden även ta hänsyn tryckförlusten i ledningen vid val av pump (konsultera pumpföretaget). Pumpbrunnens lock kan behöva frostisolering.

 

 

 

1. Inlopp ø110 mm, 2. Pumpbrunn, 3. Pump utan backventil, 4. Koppling, 5. Vinkelkoppling, 6. Gumminippel, 7. PEM ø32 mm, 8. Gumminippel i lock, 9. Spridarrör ø110 mm, 10. IN-DRÄN och 11. Fingrus 2-4 mm.