Testa anläggningens ventilation med rökpatronMed hjälp av den rökpatron som medföljer alla FANNs slamavskiljare och biobäddar under 2015, är det lätt att kontrollera om anläggningens ventilation fungerar som den ska. Gör så här:

Tänd rökpatronen med en tändare och håll den intill bäddens ventilationsrör. Vid kontroll av ventilationen i en biobädd, håll rökpatronen ca 10 cm från biobäddens fläkt. Fläkten skall vara igång. 

Ventilationen fungerar - röken kommer ut i ventilationen över tak, som visas på bilden högst upp.

Ventilationen fungerar inte tillfredsställande - röken tränger ut på andra ställen, t ex  i biobäddens fläkthus. Händer detta måste ventilationen åtgärdas!

Ladda ned Instruktionsblad för rökpatron