Siktanalys

Siktanalys är en bra metod för analys av jordprover om materialet är riktigt bra (grus eller sand). Om jordprovet innehåller finare partiklar måste en slamanalys (kostar extra) utföras för att ge någon uppfattning om materialet. Tyvärr säger metoden inget om hur hård packad marken är eller hur vatten rör sig i marken. Därför är perkolationsprov att föredra då marken består av annat material än sand eller grus. Det är även lämpligt att göra perkolationsprov på sand och grus.

 

Ett vanligt problem med siktanalyser är att jordprovet tas för djupt. Jordprov ska alltid tas på den nivå där infiltrationen i marken sker.

 

En siktanalys måste gå via ett laboratorium och kostar pengar medan perkolationsprovet kan analyseras kostnadsfritt av oss på FANN.

 

Då vi ska dimensionera din IN-DRÄN bädd utifrån en siktanalys vill vi även ha ett jordprov, ca 2 dl, om marken består av annat än sand och grus.