Ventilation

Ventilation av anläggningen sker via slamavskiljaren och ledningarnas ventilationsstam i huset. OBS! Ventilationsstammen måste mynna fritt i luften utan t ex vakuumventil. Genom s k skorstensverkan kommer självdrag att uppstå. På så sätt sugs luft in i anläggningen. För att minska risken för lukt bör ventilationsröret mynna ovan taknocken och dess dimension vara minst 75 mm. 

 

Bäddens spridarrör skall också förses med avluftning.