Kvävereduktion

I en del områden tillåts inte att WC ansluts till reningsanläggningen därför att kväveutsläpp inte kan accepteras. Med vårt system för kvävereduktion, som är enkelt och driftsäkert, kan WC tillåtas.

 

Systemet baseras på att WC+BDT-vattnet recirkuleras genom ett filter där ammoniumkvävet omvandlas till nitrat. Returvattnet återförs till slamavskiljaren, där nitratet omvandlas och avgår som kvävgas upp i luften.

 

 

 

1. Ledning från hus 2. Slamavskiljare 3. Pumpbrunn 4. Kvävereduktionsbädd  5. Uppsamling till recirkulation ?6. Uppsamling till efterpolering 7. Utloppsbrunn ?8. Efterpoleringsbädd/infiltration.