Projekt Lappajärvi Life

Lappajärvi Life var ett finskt EU-projekt med start 2001 där man testade metoder för att rena avloppsvatten från mjölkrum blandat med avlopp från hus. Efter lite driftsstörningar i början med syrebrist och dålig markbäddssand fungerade anläggningen efter vidtagna åtgärder mycket bra.

 

Denna anläggning fortsatte att följas upp och utvärderas i Ravinnesampo-projektet.

 

IN [mg/l]   UT [mg/l]    Reduktion [%]
SS28311,396
BOD74802,399,5
tot-P22,35,077,6
NH4-N43,614,766,4


Ladda ner rapporten (pdf)