Projekt Ravinnesampo

Under 2002 startades projektet Ravinnesampo. I projektet undersöktes många typer av avloppsreningsanläggningar. FANN VA-teknik deltog med 2 anläggningar (denna samt den vi kallar Lappajärvi Life) där mjölkrums-avloppsvatten blandat med hushållsavloppsvatten renades i markbäddar. Bäddarna följdes upp under ca 1,5 år.

 

Det bör nämnas att anläggningarna klarade sig mycket bra trots att ingen kemisk fällning användes för att öka fosforreduktionen.

 

Ladda ner rapporten (pdf)Kravet i den finska förordningen är att reningen ska uppgå till minst 90%.


Kravet i den finska förordningen är att reningen ska uppgå till minst 85%.

 

Kravet i den finska förordningen är att reningen ska uppgå till minst 40%.