Reningsresultat i markbäddar

Detta dokument, är en översättning och sammanfattning av provtagningsresultat från enskilda avloppsanläggningar. Provtagningen är gjord av Valoniakontoret i Åbo i Finland. Valonia (f.d. Egentliga Finlands Agenda 21-kontor) har gjort uppföljningar av enskilda avloppsanläggningar sedan år 2002. Provtagningen sköts av utbildade provtagare och analyserna på ackrediterat laboratorium. Resultaten från mätningarna hittas på den finskspråkiga hemsidan www.valonia.fi

 

Sammanfattning reningsresultat i markbäddar.