IN-DRÄN visningsanläggningar

Här samlar vi de visningsanläggningar som finns runt om i landet, dit du kan åka och se hur en anläggning ser ut under så verkliga förhållanden som möjligt.

 

IN-DRÄN Infiltration 5, WC+BDT, normal skyddsnivå

 

 

Plats: Dragets Industriområde (Skanskas grusgrop), Bålsta. 

Infiltrationsanläggning för ett hushåll, wc+bdt,  normal skyddsnivå.

 

 

 

IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, hög skyddsnivå, fosforfälla

 

 

Plats: Övningsfältet, Kattegattskolan i Halmstad 

En markbädd för ett hushåll, wc+bdt, hög skyddsnivå. Fosforrening med

fosforfälla efter markbädden.